Vores filosofi

Allerede grundlæggeren Adolf Häfele gik meget op i den personlige kontakt og besøgte sine partnere regelmæssigt. Også nu 90 år senere er vi overbeviste om at kun gennem en tæt kontakt til kunderne kan vi forstå deres behov bedre, analysere rumbetingelser præcist og hurtigere genkende forbedringspotentiale.

Dette videnforspring gennem nærhed til kunden har hos Häfele altid gået hånd i hånd med iderigdom, mod og lyst til altid at være et skridt foran. Frem til i dag opstår der på grundlag af denne indstilling nye produkter, effektive processer samt innovative services og løsninger. Og denne udvikling bringer os til stadighed tættere på kunden.