Kvalitet & miljø hos Häfele

Kvalitets- og miljømanagement hos Häfele er en vigtig og integreret byggesten i virksomhedens filosofi. Igennem fortsat forbedring bliver kvalitetsstandarderne konstant forhøjet.

Som global familievirksomhed med rødder i den nordlige del af Schwarzwald lægger Häfele stor vægt på sit samfundsmæssige ansvar og bæredygtighed. I overensstemmelse hermed er temaet kvalitets- og miljømanagement hos Häfele en vigtig og integreret byggesten i virksomhedens filosofi.

Certificering i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 28000:2007

Få vished om de høje kvalitetsstandarder hos Häfele: Allerede i 1995 kom certificeringen i henhold til DIN EN ISO 9001. Certificeringen i henhold til DIN EN ISO 14001 har siden 2000 bekræftet Häfeles ressourcebesparende og miljøbevidste adfærd. ISO 28000:2007 (de) certificerer Häfeles sikkerhedsstyringssystem for leverandørkæden.

Optimerede emballageløsninger

Dette principielle spørgsmål vedrørende de anvendte materialer har længe optaget os. Efter intensiv research og analyse af adskillige forsøgsresultater viste det sig at kunststof er økologisk bedre end papir som fyldmateriale i pakker. Ved første øjekast kan det lyde besynderligt og kontraintuitivt.

Den økologiske balance anskueliggøres tydeligt med boblefolien af kunststof der anvendes til at fiksere varen i transportkassen og udfylde hulrum. Fremstillingen af boblefolie er mindre miljøbelastende end fremstillingen af papirfyld. Det skyldes især at boblefolie – som navnet antyder – hovedsageligt består af luft. Også vægtfordelen ved kunststoffolierne har flere positive effekter: For eksempel ved anskaffelse og bortskaffelse af materialerne, men også ved logistik og forsendelse af pakkerne. Da der ved bortskaffelse af boblefolien primært frigives luft, spares en stor mængde affald i forhold til med papirfyld.

Resultat: Hvis de fastsatte bortskaffelses- og genbrugsstandarder overholdes, er kunststof som fyldmateriale økologisk langt bedre end papir.

Vores grundsætning hos Häfele lyder: I første trin skal vi undgå det som kan undgås. Først derefter kommer valget af det uundgåelige pakkemateriale ud fra en samlet økologisk betragtning. Men det er ikke nok for os. Hos Häfele søger vi altid efter muligheder for at optimere det uundgåelige pakkemateriale endnu mere.

For eksempel har Häfele optimeret tykkelsen på det ofte uundgåelige fyldmateriale af kunststoffolie til transportbeskyttelse. Trinvist har vi også indført transportkasser der er mere individuelt variable i højden hvilket har ført til en endnu mere bæredygtig forbedring af den økologiske balance idet mange pakkers volumen og vægt reduceres.