Regnskab 2017: Beslagteknik-specialist i Nagold øger sin omsætning med 4,9 %

Häfele vokser, især internationalt

Den internationale Häfele Gruppe der producerer beslagteknik og elektroniske låsesystemer med hovedsæde i Nagold, har afsluttet 2017 med et tilfredsstillende positivt resultat. Virksomheden opnåede i det forgangne år en samlet omsætning på 1,375 milliarder euro (2016: 1,311 milliarder euro). Det svarer til en vækst på 4,9 %. Efter valutatilpasning beløber omsætningsvæksten sig sågar til 6,5 % hvilket ledelsen anser som et flot resultat.

Denne omsætningsvækst blev opnået af de 37 udenlandske datterselskaber med et plus på 6,3 % og af moderselskabet samt seks produktionsselskaber i Tyskland med en vækst på 1,7 %. Med få undtagelser har alle markeder hvor Häfele Gruppen er aktiv, udviklet sig positivt og har øget deres omsætning tilsvarende. De ”primære vækst-drivere” blandt de internationale salgsselskaber var i det forgangne år Vietnam, Indien og – igen – USA som således har bidraget væsentligt til gruppens omsætning. De asiatiske markeder har ligesom forrige år oplevet tilvækstrater over gennemsnittet.

Antallet af medarbejdere stiger fortsat

Denne succesfulde generelle udvikling slår også igennem på antallet af medarbejdere som globalt er steget med 200 til nu 7.600. Antallet af medarbejdere i Tyskland ligger uændret på 1.600 – herunder p.t. 85 lærlinge/studerende. Med hensyn til uddannelse sætter Häfele moderselskabet endnu engang standarder: Efter at virksomheden i 2016 skabte en ny uddannelse til lagerarbejder som gav unge flygtninge mulighed for at få en toårig uddannelse, etablerede Häfele i 2017 en ny uddannelse i international teknisk handel. Med disse tiltag yder Häfele ikke blot et vigtigt bidrag til integration af unge flygtninge, men sætter med uddannelses- og videreuddannelsestilbuddet også virksomheden i stand til at møde udfordringerne i en global økonomi.

Med 37 udenlandske datterselskaber og talrige andre salgsorganisationer verden over opererer Häfele i mere end 150 lande. I dag genererer virksomheden 80 % af omsætningen udenfor Tyskland. Denne nærhed som Häfele i årtier har haft til sine kunder – 25 datterselskaber er mere end 15 år gamle – gør det muligt at have et sortiment som er nøje tilpasset til deres behov. Således servicerer virksomhedsgruppen med sine produkter og services verdens førende møbelproducenter, arkitekter og planlæggere samt sine partnere indenfor håndværk og handel. På baggrund af denne store produkt- og markedsekspertise har Häfele igennem årene udviklet sortimenter der lever op til de mange forskellige krav både globalt og lokalt. De fremstilles på en af Häfeles egne fem fabrikker eller iht. ”Häfele tysk kvalitet” hos en af de 1.500 partnere fordelt over hele verden.

Globalt netværk for en international kundekreds

Vores globale netværk spiller en vigtig rolle i virksomhedsgruppens fremtidsduelighed. I det forgangne år har Häfele derfor igen øget sine investeringer i markeder, logistik og produktion til nu 45 millioner euro med det mål at forbinde de forskellige markeder således at en voksende international kundekreds globalt ikke blot kan forvente de bedste produkter, men også den bedste ekspertise og optimal service. Investorer, planlæggere og producenter er alle lige imponerede over de globale samarbejdsmetoder som Häfele har udviklet.

International projektforretning: Fokus på gæstfrihed

I de forgangne år har Häfele med stor succes oparbejdet nye målgrupper indenfor international projektforretning. Her har man koncentreret sig om vækstsektoren med hoteller, lejligheder og klinikker. Häfeles motto ”Tænk videre” kræver at man kontinuerligt beskæftiger sig med de aktuelle, globale trends med nye teknologier, og at man tilegner sig omfattende kompetencer på stadig flere forretningsområder. På projektområdet er Häfele Gruppen derfor i dag en velanset partner med 360° projektkompetence og omfattende rådgivning til alle involverede, fra investor over virksomhed, arkitekter til håndværkere.

Her efterspørges passende tilbud såsom det nye internationale hotelsortiment med dets 200 produkter fra en enkelt støbning, skabt under mottoet „One Room, one Face – one Style“. Dertil kommer smarte rumløsninger der opfylder det voksende krav om mindre pladsforbrug og bedre udnyttelse af rummet. Häfele tilbyder her mere liv pr. kvadratmeter, bl.a. med sit modulære rumkoncept for mikrolejligheder „MicroApart 20/30“. Udover nye ideer til raffineret beslagteknik i multifunktionelle møbler indeholder det inspirerende eksempler på komfortabel udnyttelse af rummet. På denne måde gør virksomheden det attraktive ved at bo på lidt plads både privat og erhvervsmæssigt til noget som dets partnere kan opleve igen og igen. 

Oplev smarte møbler med Häfele Connect

Beslagteknikspecialisten er også blevet pioner på det nye, internationale vækstmarked for Smart Home-koncepter. Häfele Connect, en app til smartphones og tablets, forbinder og styrer lys og lyd samt elektriske drivenheder i møbler. Komponenterne i LED-belysningssystemet Loox og Häfeles BLE-Box tjener som basis hertil. Dette ”alvidende værktøj” baner vejen for den smarte verden af møbler og rum, også til fremtidige generationer af brugere. Dette viser endnu en gang den imponerende innovative styrke i den traditionsrige virksomhed som forlængst har udvidet sit klassiske område med beslagteknik til døre og indretning, bl.a. med Dialock, det elektroniske låsesystem som Häfele selv har udviklet. Dialock er det omfattende system til state-of-the-art adgangskontrol, inklusive smartphone-nøglen til hotelbranchen.

Udsigter for 2018

Virksomhedsgruppen er begyndt optimistisk på det nye forretningsår og ser gode muligheder for også at vokse internationalt i 2018. "Vi forventer en omsætningsvækst på omkring 5 % for hele året", udtaler Sibylle Thierer. De planlagte investeringer på omkring 55 millioner euro i markeder, produkter, produktionsanlæg, logistik og service vil også bidrage hertil. Virksomhedsgruppen ser stadig risici forbundet med de ustabile valuta- og råstofmarkeder samt med den stigende politiske uro og det voksende antal brændpunkter i verden. Ligesom i 2017 vil man reagere fleksibelt og forsigtigt på udviklingen.

Häfeles hovedsæde i Nagold.

Häfeles hovedsæde i Nagold.

Direktør Sibylle Thierer

Direktør Sibylle Thierer

Häfele Connect, en app til smartphone og tablets som Häfele selv har udviklet, forbinder og styrer lys og lyd samt elektriske drivenheder i møbler. Häfele er også pioner på Smart Home-området.

Häfele Connect, en app til smartphone og tablets som Häfele selv har udviklet, forbinder og styrer lys og lyd samt elektriske drivenheder i møbler. Häfele er også pioner på Smart Home-området.

Stort show ved den internationale Interzum-messe i Køln. Her vakte Häfele opsigt med sit set-up af Smart Home.

Stort show ved den internationale Interzum-messe i Køln. Her vakte Häfele opsigt med sit set-up af Smart Home.

One Room, one Face – one Style. Häfele skaber med sine over 200 produkter i et omfattende, internationalt tilgængeligt hotelsortiment optimale forudsætninger for målgruppeorienteret indretning af hotelværelser.

One Room, one Face – one Style. Häfele skaber med sine over 200 produkter i et omfattende, internationalt tilgængeligt hotelsortiment optimale forudsætninger for målgruppeorienteret indretning af hotelværelser.

Bestil i dag, få leveret i morgen – Häfele har skabt sig et godt navn som moderne logistikservicevirksomhed hos sine forretningspartnere i hele verden.

Bestil i dag, få leveret i morgen – Häfele har skabt sig et godt navn som moderne logistikservicevirksomhed hos sine forretningspartnere i hele verden. På billedet: Pakkelinje med medarbejdere i forsendelsescentret i Nagold.

Pressekontakt Peder Nørgård Pressekontakt

Peder Nørgård

Adm. direktør Tlf.: 96 14 72 76 Fax: 97 51 12 13 peder.noergaard@haefele.dk